Information om Foreningen

Foreningen tegnes af Formand Mogens Sommer.

Foreningens kontor adresse er:

Fregatten PEDER SKRAMs Venner
℅ Mogens Sommer
Nakskovvej 44
6000 Kolding

 

Foreningens økonomi:

Kasserer Kaj Aage Sørensen

Bankforbindelse:

Danske Bank
Registreringsnummer: 9570
Kontonummer: 0683280

 

Medlemsblad og hjemmeside:

Redaktør og Webmaster Mickei Reinhold Jacobsen.