Bestyrelsen og dens opgavefordeling.

 

 

 

Funktion Navn Opgave
Formand Mogens Sommer Formand, strategisk ledelse og samarbejde med Fonden, PR og Markedsføring, referater/dokumentation.
Næstformand Lars Ove Nielsen Kontakt til Marineforeninger, udstillinger og praktisk samarbejde med alle interessenter.
Kasserer Kaj Aage Sørensen Regnskab og revision.
Vagtkoordinator Per Eriksen Ravn Overordnet vagtkoordinator, uniformsansvarlig, deltager sammen med Formanden i vagtkoordineringen med de andre Venneforeninger.
Fregattræf Finn Larsen Alt vedrørende medlemmer i samarbejde med Kassereren, Fregattræf og rengøringsweekend.
Redaktør Mickei Reinhold Jacobsen Alt vedrørende medlemsblad.
Webmaster Torben Storm Hansen Alt vedrørende hjemmeside, i samarbejde med Redaktør.
Bestyrelsesmedlem Aksel Brandt Eriksen Samarbejde med Per Ravn om vagtkoordinering og uniformer.
1. Suppleant John Dich Rengøringsweekend og Fregattræf i samarbejde med Finn Larsen.
2. Suppleant Jesper Dandanell PR og Markedsføring i samarbejde med Formanden.