Fregatten Peder Skrams Venner
Peder Skrams Venner. Seneste nyt. Bestyrelsen. Åbningstider. Vagt Liste. Medlems Blade. Indmeldelse. Links. Fregatten Peder Skram.

Foreningens adresse: Elefanten 2 , Nyholm,  1439  København K.   Email: l.o.nielsen@ofir.dk

Sekretær: Erik Nygaard

Senest opdateret 26 oktober 2017

Vi er interesserede i tilgang af nye vagter.

Du bestemmer selv, hvor mange vagter og i hvilke perioder,

du kan deltage. Du kan melde dig til generelt at deltage

i vagttjenesten eller til blot at tage et antal

vagter i en tidsbegrænset periode.


I museumsfregatten PEDER SKRAM's åbningsperioder

varetages tilsynet af et hold vagter.

Et antal medlemmer af  foreningen  ”PEDER SKRAM s Venner”

indgår på frivillig basis i en vagtordning med 4-6 mand pr. vagt.

Ordningen er ulønnet, men foreningen betaler frokost,

øl, vand og kaffe. Vagterne møder om bord senest ½ time før

åbningstidspunktet og klargør efter nærmere anvisninger

fregatten og billetluge.


En af vagterne er på forhånd udpeget som vagtleder.

I selve åbningstiden bemander vagterne på  skift kassen.

De øvrige cirkulerer om bord dels for at vejlede de besøgende,

dels for at føre tilsyn med, at udrustningsgenstande ikke

fjernes eller udsættes for hærværk.


Hvis man har lyst og anlæg for det, er der lejlighedsvis

behov for guidede rundvisninger.

Info-materiale gør det muligt for alle vagter hurtigt

at gøre sig bekendt med fregattens indretning og den

mest hensigtsmæssige rute om bord.


Særligt inspirerende er efterårsferien. Der kommer

normalt mange børn, som alle deltager ivrigt i en

særlig børnekonkurrence med præmier.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i vagttjenesten om bord i

PEDER SKRAM, bedes du kontakte vagtkoordinatoren:Vagtkoordinator Per Eriksen Ravn 2072 5232     
Email: vagtpesk@gmail.com